Miniházená ve škole

Miniházenou vnímáme jako ideální míčovou hru pro všeobecný pohybový rozvoj a proto připravujeme soubor cvičení k využití v hodinách tělesné výchovy na 1. stupňi ZŠ.